Copyright © STASIAK Medical Team. All Rights Reserved.

Informacja dotycząca osób, które korzystają z zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych typu: pieluchomajtki, wkłady anatomiczne, podkłady, cewniki, worki na mocz, kule łokciowe i inne.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepepnosprawności, korzystające z dofinansowania NFZ mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów w sklepie medyczno-ortopedycznym, na podstawie wystawionej faktury za zakupione zaopatrzenie.

Szczegółowe informacje na temat zwrotu poniesionych kosztów można uzyskać

w poszczególnych instytucjach:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie       

                         tel. 81 442 10 21, 81 442 10 19

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach    

                         tel. 81 888 34 88, 81 888 04 9

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie  

                         tel. 81 854 58 83, 81 854 33 29

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku      

                         tel. 81 825 58 80

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie               

                         tel. 81 466 53 90 


Dodatkowe informacje

Copyright © STASIAK Medical Team. All Rights Reserved.
Pro Main Centrum Innowacji Intenretowych