Copyright © STASIAK Medical Team. All Rights Reserved.

 

 

 Polityka Jakości STASIAK medical team

 

Zakres pielęgniarskiej opieki domowej jest jednym z kierunków działań wytyczonych przez STASIAK medical team adresowany do osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych przebywających w środowisku domowym.


Taka forma pielęgnowania skierowana jest do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, najczęściej w wieku geriatrycznym, w sytuacjach kiedy zachodzi konieczność stałej, systematycznej i specjalistycznej pielęgnacji, ale z możliwością wykonywania jej w domu pacjenta.


Realizacja świadczeń pielęgniarskich zostaje wdrożona na terenie domu pacjenta w sytuacji kiedy osoba przewlekle chora i niepełnosprawna nie może lub nie chce korzystać z opieki instytucjonalnej.


Opieka domowa długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, realizowanych przez pielęgniarki dyplomowane.


Taka forma opieki powinna zapewnić choremu poczucie bezpieczeństwa oraz stworzyć dogodne warunki do oczekiwanej jakości życia pomimo istniejących ograniczeń.


Opieka długoterminowa została ukierunkowana na osoby z dużymi deficytami zdrowotnymi, takimi jak: przewlekłe choroby (wielochorobowość), niepełnosprawność fizyczna i umysłowa, brak samodzielności w samoopiece i w samopielęgnacji, stany terminalne, choroby nowotworowe, stany apaliczne (śpiączka).


Opieka długoterminowa dostarcza szeroki zakres świadczeń zdrowotnych dla ludzi w każdym wieku z chorobami przewlekłymi i wymagającymi systematycznej pielęgnacji.
 


 

Zespół Firmy Stasiak medical team przygotował dla osób szukających pomocy INFORMATOR na temat dofinansowań

"STARY NIEDŹWIEDŹ MOCNO ŚPI"

Strona główna

Copyright © STASIAK Medical Team. All Rights Reserved.
Pro Main Centrum Innowacji Intenretowych